Har du en god idé?


Her får du hjelp!

Vi vet at du har mange gode ideer. I en travel hverdag er
de lette å glemme. Det vil vi gjøre noe med nå!

Hos oss skal alle behandles med trygghet og respekt, og
bli møtt med god faglig praksis og kvalitet. I arbeidet med
å bli et enda bedre sykehus trenger vi din idé - enten du er
medarbeider, pasient, pårørende eller samarbeidspartner.

Del din idé, så hører du fra oss!

Søk om innovasjonsmidler!

Medarbeidere i alle helseforetak i Helse Vest kan søke om innovasjonsmidler til sin idé eller sitt prosjekt.
Søknader sendes inn gjennom eSøknad. Logg inn for å lese mer om søknadsprosessen, kriterier, og hvor du kan søke om midler.


Søknadsfrist er 15. september 2019