Har du en god idé?


Her får du hjelp!

Vi vet at du har mange gode ideer. I en travel hverdag er
de lette å glemme. Det vil vi gjøre noe med nå!

Hos oss skal alle behandles med trygghet og respekt, og
bli møtt med god faglig praksis og kvalitet. I arbeidet med
å bli et enda bedre sykehus trenger vi din idé - enten du er
medarbeider, pasient, pårørende eller samarbeidspartner.

Del din idé, så hører du fra oss!

Søk om innovasjonsmidler!

Medarbeidere i alle helseforetak i Helse Vest kan søke om innovasjonsmidler til sin idé eller sitt prosjekt. Søknader sendes inn her, gjennom Idémottaket. SUS prioriterer selv sine egne søknader i Innovasjonsnettverket og Ledergruppen, men tildelingen gjøres av ledelsen i Helse Vest RHF. Midlene forventes å kunne være tilgjengelig fra starten av 2018, men må brukes i løpet av dette året. Søknadsfrist er 10.11.2017.. Tildelingskriteriene finner du her . Den regionale innovasjonsstrategien ligger her.

For å sende inn søknaden din må du først fylle ut søknadsskjemaet. Med ferdig utfylt søknadsskjema er du klar for å sende inn søknaden din.

Send inn din søknad